Necessites el plugin de Flash8 per veure aquesta web correctament.
El pots descarregar de la web d'Adobe.

Catalá - Español - English

liquid docs: documents líquids

 

 

liquid docs

interdisciplinaris, documentals   i processos entorn el cos, el temps i l'espai

liquid docs és una iniciativa artística, cultural i de recerca interdisciplinària a llarg termini al voltant de les pràctiques contemporànies i històriques de representació, crítica, documentació i arxiu entorn al cos, el temps i l'espai.

liquid docs publica en suports multimèdia investigacions sobre els processos de creació , rastrejant una pluralitat de pràctiques i disciplines que ajudin a superar un cert estat amnèsic entorn de la història passada i recent.

 

liquid lab: laboratori de recerca

liquidlab: línies de recerca_06 és un laboratori de recerca i creació documental que reunirà un grup de creadors, teòrics, crítics, editors i comissaris de diferents disciplines que exploraran els sistemes més recents d'arxiu, registre, (re)interpretació i creació documental dels processos creatius i socials entorn al cos - i/o que utilitzen el cos com a eina, marc i lloc de (re)presentació.

_De quines línies de recerca constarà liquidlab: línies de recerca_06 ?

El laboratori estarà format per diferents línies de recerca, desenvolupades entre 2006 i 2007:

 • _el cos: arxiu, memòria, resistència, acció
  línia de recerca a càrrec de toni cots i mercè saumell
 • _el cos: diàlegs, registres, processos de moviment
  línia de recerca a càrrec d'alexis eupierre i ester vendrell
 • _polítiques del cos
  línia de recerca a càrrec de montse romaní
 • _intervencions sonores entorn al cos: expressió, assimilació i (re)interpretació
  línia de recerca a càrrec de daniel cantó
 • _m irar el cos:  nous espais de la subjectivitat
  línia de recerca a càrrec de carme torrent i constanza brncic
 • el cos: arxiu, memòria, resistència, acció (1)
  línia de recerca a càrrec de toni cots i mercè saumell

Com estructurar els components que defineixen la investigació relacionada amb els processos artístics i les seves tècniques? Com documentar i classificar aquests components en relació amb la presència i representació del cos en escena?

_ amb la participació de:

 • Scott deLahunta
 • Toni Serra
 • Luca Ruzza
 • Ric Allsopp (pendent de confirmació)
 • Anke Bagman (pendent de confirmació)

 

el cos: arxiu, memòria, resistència, acció (2)

línia de recerca a càrrec de toni cots i mercè saumell

La dialèctica sorgida entre el cos humà, les tècniques corporals i les noves tecnologies està molt present en l'escena contemporània. Tecnorromanticisme, cossos electrònics, cossos interactius, ombres, pantalles, acrobàcies, virtuosismes, arqueologies...
Mercè Saumell

_ amb la participació de:

 • Patrice Pavis
 • Marcel·lí Antúnez
 • Jose Antonio Sánchez
 • Xavier Antich
 • Jordi Jané
 • Jürgen Müller
 • Claudia Gianetti
 • Jaume Mascaró

 

el cos: diàlegs, registres, processos de moviment

línia de recerca a càrrec d'alexis eupierre i ester vendrell

Ens centrarem en l'anàlisi dels processos de treball i creació com a primer referent per abordar l'estudi dels diferents i múltiples posicionaments, camins i plantejaments artístics, així com en els llenguatges de creadors contemporanis que parteixen del cos com a principal element i subjecte artístic.

_ amb la participació de:

 • La Ribot

 • Doctor Alonso

 • loscorderos
 • Àngels Margarit
 • Sol Picó
 • Beatriz Fernández
 • Olga Mesa
 • Sonia Gómez
 • Mal Pelo
 • Monica Valenciano
 • Alexis Eupierre
 • Silvia Sanz
 • Elena Córdoba

 

polítiques del cos

línia de recerca a càrrec de montse romaní

Les noves formes de control i regulació que estan imposant els actuals discursos hegemònics mediàtics, institucionals i corporatius, tenen entre els seus efectes una creixent concepció del cos com   a valor de canvi.

_ amb la participació de:

 • VideoNation, Gran Bretanya
 • Mass Observation, Gran Bretanya
 • Bureau d'Études, França
 • Name Diffusion, França
 • Pedro G. Romero [Arxiu Fx], Sevilla
 • Cos i textualitat, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Arxiu Oral, Universitat de Barcelona
 • Archivo móvil_transfronterizo [Ute Meta Bauer]

 

intervencions sonores entorn al cos: expressió, assimilació i (re)interpretació

línia de recerca a càrrec de daniel cantó

L'absència del cos que la producció digital va desencadenar en la música no ha de ser entesa com la mort de l'artista, no és un final sinó un principi. Les noves formes de procés sonor no han de ser considerades com un canvi en el text o en el seu funcionament intern, sinó una lectura i una interpretació d'aquest, en definitiva, un canvi en la seva textura que, com en totes les arts, canvia i s'adapta a cada moment històric.

_ amb la participació de:

 • Oscar Abril Ascaso
 • Oriol Rossell
 • Árbol
 • Zach Lieberman [TMEMA]
 • Jose Manuel Berenguer

 

mirar el cos: nous espais de la subjectivitat

línia de recerca a càrrec de carme torrent i constanza brncic

Quan la idea d'un "jo" dotat d´una forma estable i finita ha estat gradualment erosionada. Obrint espai a l´experiència corporal.

_ amb la participació de:

 • Albert Bidon-Chanal
 • Laura Llevadot
 • Matt Davies
 • Nick Haffner

 

didactic lab

didactic lab desenvoluparà diverses vies de treball pedagògic que permetin plantejar una iniciativa transversal i pluridisciplinar vinculada a les diferents àrees formatives.

Mitjançant l'ús dels nous recursos pedagògics aplicats a les noves tecnologies, didactic lab obrirà els processos de creació des del diàleg i l'experimentació on-line i multimèdia.

 

arxiu líquid

arxiu líquid proposa la creació d'un nou arxiu multimèdia dels processos de creació. Aquest arxiu acollirà documentació multimèdia i hipermèdia, procedent d'arxius públics i privats, institucions, centres, espais escènics, companyies i creadors.

arxiu líquid crearà nous documents que (re)construeixin i (re)interpretin nous processos de creació contemporanis.

Actualment, l' arxiu líquid compta amb la coproducció de L'Animal a l'Esquena, La Caldera, Lapsus Dansa i el Laboratori de Recursos Orals de Bata (Guinea Equatorial).

 

dispositius mòbils

dispositius mòbils és un projecte en curs; la seva deriva per diferents espais i temporalitats, amb la col.laboració de múltiples agents i creadors, contribuirà a la formació i disseminació del saber col.lectiu.

dispositius mòbils proposa formats expositius com a espai de treball , és a dir, espais on les unitats de temps i d'acció siguin flexibles, d'acord amb la multiplicitat de fragments, de veus i de relacions que constitueixin el nostre camp d'investigació.

L'exposició com a lloc de treball implica també situar l'espectador com a subjecte actiu, el qual s'aproxima a la creació contemporànea des de les mateixes eines que la constitueixen (les que configuren els procesos), apropiant-se d'elles i participant així d'una experiència estètica crítica col.lectiva. Per això, les tecnologies digitals tindran un paper central en la exposició com a suports d'ús interactiu.

 

publicacions multimedia

liquid docs: publicacions multimèdia és una plataforma de caràcter obert, en constant construcció i creixement: els continguts van modificant-se periòdicament a partir de les aportacions dels participants.

liquid docs: publicacions multimèdia oferirà i construirà un espai col·lectiu de reflexió, intercanvi i divulgació sobre els processos de creació destinat a diferents públics.

 

actors

liquid docs és un projecte de Xavier Rovira produït per liquid limits amb el suport de l'ICAC, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya

arxiu liquid compta amb el suport de L'Animal a l'esquena (Celrà), La Caldera (Barcelona) i Lapsus dansa (Barcelona)

dispositius mòbils compta amb el suport de Croquis s.a . (Barcelona)

 

equip liquid docs: documents líquids

direcció del projecte : Xavier Rovira equip permanent 05-06: Toni Cots, Alexis Eupierre, Montse Romaní, Xavier Rovira

equip assessor : Jaime Conde (Madrid), Elvira Dyangani Ose (Sevilla/Las Palmas), Carmen Mariscal (Paris), Isabel de Naverán (Bilbao), José Antonio Sánchez (Madrid), Mercè Saumell (Barcelona), Joan Manuel Soldevilla (Girona), Ester Vendrell (Barcelona)

coordinació i producció : Maite Oliva, Yvonne Amat documentació : Mònica Marquès

assessorament lingüístic (català/anglès) : Maria Pujol

programació i disseny web : Gonzalo Ovejero, Guillermo de la Iglesia

coordinació i producció de rodatges : Itziar Zorita càmara i realització : David Vergés, Roger Lapuente edició de vídeo : Santi Justribó coordinació d'àudio : Daniel Cantó

àudio vídeos : peces sonores extretes dels discos 'Tokian Tokiko' de Do, 'Autoayuda Emocional' d'Úrsula i 'Oh peace! Get a Little!' de Tex la Homa 

Equip d'investigació

liquidlab : línies de recerca_06 :

 • Constanza Brncic
 • Daniel Cantó
 • Toni Cots
 • Alexis Eupierre
 • Montse Romaní
 • Mercè Saumell
 • Carme Torrent
 • Ester Vendrell

didactic lab

 • Joan Manuel Soldevilla

dispositius mòbils

 • Montse Romaní
 • Xavier Rovira

participantes

 • Ric Allsopp (pendent de confirmació)
 • Anke Bagman (pendent de confirmació)
 • Scott deLahunta
 • Luca Ruzza
 • Toni Serra
 • Xavier Antich
 • Marcel·lí Antúnez
 • Claudia Gianetti
 • Jordi Jané
 • Jaume Mascaró
 • Jurgen Muller
 • Patrice Pavis
 • Jose Antonio Sánchez
 • Elena Córdoba
 • Doctor Alonso
 • Alexis Eupierre
 • Beatriz Fernández
 • Sonia Gómez
 • La Ribot
 • loscorderos
 • Mal Pelo
 • Vera Mantero
 • Àngels Margarit
 • Olga Mesa
 • Sol Picó
 • Silvia Sanz
 • Mónica Valenciano
 • Archivo móvil_transfronterizo [Ute Meta Bauer]
 • Arxiu Oral, Universitat de Barcelona
 • Bureau d'Études, França
 • Cos i textualitat, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Mass Observation, Gran Bretanya
 • Name Diffusion, França
 • Pedro G. Romero [Arxiu Fx], Sevilla
 • VideoNation, Gran Bretanya
 • Oscar Abril Ascaso
 • Jose Manuel Berenguer
 • Zach Lieberman [TMEMA]
 • Miguel Marín Aka Arbol
 • Oriol Rossell

CRÈDITS

liquid docs documents líquids

© del projecte, liquid docs: documents líquids 2006

© dels textos, els seus autors

© dels vídeos arxiu Lapsus dansa, AE-Lapsus dansa © dels vídeos, liquid docs

© de les peces sonores, els seus autors