video
vídeo

el cos: arxiu, memòria, resistència, acció (2)

línia de recerca a càrrec de Toni Cots i Mercè Saumell

La dialèctica sorgida entre el cos humà, les tècniques corporals i les noves tecnologies està molt present en l'escena contemporània. Tecnorromanticisme, cossos electrònics, cossos interactius, ombres, pantalles, acrobàcies, virtuosismes, arqueologies...
Mercè Saumell

L'entrevista amb creadors que han treballat i reflexionat des de i sobre el cos serà l'eix d'aquesta línia de recerca.

_ amb la participació de: