video
vídeo

intervencions sonores entorn al cos: expressió, assimilació i (re)interpretació

línia de recerca a càrrec de Daniel Cantó

L'absència del cos que la producció digital va desencadenar en la música no ha de ser entesa com la mort de l'artista, no és un final sinó un principi. Les noves formes de procés sonor no han de ser considerades com un canvi en el text o en el seu funcionament intern, sinó una lectura i una interpretació d'aquest, en definitiva, un canvi en la seva textura que, com en totes les arts, canvia i s'adapta a cada moment històric.

Per això, estudiarem els nous mecanismens que la música i els seus diferents vessants estan desenvolupant, a l'encreuament de disciplines, per avançar en la capacitat d'expressar les emocions del cos o per convertir aquest en un instrument. Processos que, davant la presumpta mort de l'artista com a cos, no fan sinó demostrar que realment ens trobem davant la progressiva (re)humanització d'aquest.

_ amb la participació de: