liquidLab: línies de recerca_06

liquidLab: línies de recerca_06 és un laboratori de recerca i creació documental que reunirà un grup de creadors, teòrics, crítics, editors i comissaris de diferents disciplines que exploraran els sistemes més recents d'arxiu, registre, (re)interpretació i creació documental dels processos creatius i socials entorn al cos - i/o que utilitzen el cos com a eina, marc i lloc de (re)presentació.

_De quines línies de recerca constarà liquidLab: línies de recerca_06 ?

El laboratori estarà format per diferents línies de recerca, desenvolupades entre 2006 i 2007:

_De què tractarà el laboratori liquidLab: línies de recerca_06 ?

Si bé   el cos ha estat un tema recurrent en la creació contemporània, l'interès de liquidLab: línies de recerca_06   radica no només en les formes i modes de representació del cos, sinó també en els processos de producció i reproducció del mateix que en el present estan configurant altres formes de treball, altres economies i nous significats simbòlics. Aquests processos de creació, treball i producció tradicionalment s'havien mantingut ocults o confinats a l'àmbit més privat de l'autor. Però sota els criteris de l'anomenada societat del coneixement, aquests processos esdevenen centrals pel capitalisme d'última generació.

Enfront d'aquest nou paradigma, liquidLab: línies de recerca_06 es formula les següents preguntes: com estructurar els elements que defineixen una investigació relacionada amb els processos artístics i les seves tècniques? Com documentar i classificar aquests elements en relació al cos per afavorir una gestió i producció del saber col·lectiu?

Per a això partirem de la noció del cos com a arxiu .

L'arxiu s'ha entès tradicionalment des de la seva vessant institucional, com un receptacle de producció del saber, un lloc de la memòria, caracteritzat per un ordre i una classificació metòdiques d'objectes i dades, sovint regit per criteris de jerarquia i exclusió. Per això, la nostra proposta cerca alterar aquest concepte per a qüestionar a la vegada com es gestiona el saber, de quins elements es compon, des d'on es classifica, per qui, amb quin objectiu i per quin ús.

Conscients d'allò que implica arxivar, classificar, com a exercici de recuperació i revisió de la memòria i història(es) col·lectives , liquidLab: línies de recerca_06   es proposa analitzar de forma crítica i plural el concepte del cos com a arxiu i els seus mecanismes de documentació i representació.