_arxiu líquid

arxiu líquid és un arxiu multimèdia de processos de creació. Aquest arxiu acull documentació multimèdia i hipermèdia, procedent d'arxius públics i privats, institucions, centres, espais escènics, companyies i creadors.

arxiu líquid crea nous documents que (re)construeixen i (re)interpreten nous processos de creació contemporanis.

Actualment, arxiu líquid compta amb la coproducció de liquid limits, L'Animal a l'esquena, La Caldera, el suport de l'Institut Ramon Llull, Nu2's i Croquis s.a. i la col·laboració de nombroses companyies de dansa i creadors (veure _actors).

 

_arxiu líquid_07

Del 2 al 14 d'octubre, l'arxiu liquid_07 formarà part de l'exposició "Moviment, temps d´imatges", comissariada per Núria Font i creada per liquidDocs per al Centre d'Art Mousonturm de Frankfurt.

L'arxiu líquid_07 és una interface de lliure accés, amb un sistema de navegació no-lineal que permetrà al visitant conèixer, analitzar i interconectar, a partir de conceptes preestablerts, les idees, formes i processos de creació que impulsen i "contaminen" el treball dels creadors i coreògrafs convidats  (entrevistes realitzades per Alexis Eupierre i Ester Vendrell). A partir del dia 2 d'octubre 07, podreu accedir a l'arxiu líquid on-line.

 

 

_arxiu líquid_07/08

Entrevistes i documents vídeo produits i/o editats per liquidDocs per a arxiu líquid_07/08: