_dispositius mòbils

dispositius mòbils proposa formats expositius com a espai de treball , és a dir, espais on les unitats de temps i d'acció siguin flexibles, d'acord amb la multiplicitat de fragments, de veus i de relacions que constitueixin el nostre camp d'investigació.

dispositius mòbils és un projecte en curs; la seva deriva per diferents espais i temporalitats, amb la col.laboració de múltiples agents i creadors, contribuirà a la formació i disseminació del saber col.lectiu.

L'exposició com a lloc de treball implica també situar l'espectador com a subjecte actiu, el qual s'aproxima a la creació contemporànea des de les mateixes eines que la constitueixen (les que configuren els procesos), apropiant-se d'elles i participant així d'una experiència estètica crítica col.lectiva. Per això, les tecnologies digitals tindran un paper central en la exposició com a suports d'ús interactiu.